Хүргэлт

ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭНЭ (10,000 төгрөгөөс дээш захиалгыг Улаанбаатар дотор бүс болон орон нутаг) 

Орон нутгын хүргэлтийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.